heeft een nieuwe identiteit ontwikkeld voor de Speeltuinbende. Door onze ervaring met het Gehandicapte kind en jongerencommunicatie is dit een kolfje naar onze hand. Deze opdracht werd snel uitgebreid met een drempelvrije website en uiteenlopende middelen. Alles gebasseerd op het door ons bedachte concept ‘verschillen tussen mensen maken het verschil’. Alle middelen wijken hier en daar van elkaar af. Dat verschil maakt het juist leuk en interessanter.